a a

Hotline:
0932759354

Potang THM Tibia Stem

Potang THM Tibia Stem

Potang THM Tibia Stem

Potang THM Tibia Stem

Potang THM Tibia Stem
Potang THM Tibia Stem

Sản Phẩm

  • Giá : 14.805.000 VNĐ
  • Giá cũ : 16.450.000 VNĐ
  • Mã sản phẩm : TIBIA ROAD
  • Trạng thái : Size 11cm
  • Nhà Sản Xuất: THM, Hãng Đức, Sản Xuất tại Đức
Thông tin chi tiết Bình luận

                   TECHNICAL INFO

Weight (100 mm): 81 g
Material Carbon
Clamp diameter 3I.8 mm
Bolts Titanium M4
Stack 40 mm
Steerer diameter 1 - 1/8
Finish Natural Carbon
Length 110mm
Angle ±6°

 

Các sản phẩm khác

Sản phẩm đã xem

Potang THM Tibia Stem

14.805.000VNĐ 16.450.000VNĐ

PHONE
SMS
MAP